0835 504 316

Tấm bảo vệ ngón tay khi thái Inox LS 10